gazeta.gdansk.pl

Reklama

Najnowsze artykuły:

Rozpoczyna się kolejny etap przebudowy skrzyżowania ulicy Terebelskiej z drogą krajową nr 2, z czym wiążą się zmiany w przejazdach. Od 2 października do 30 listopada na skrzyżowaniu będzie obowiązywał ...

Stopa redukcji zapisów na akcje Cyfrowego Polsatu w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 88,5 proc. - wynika z komunikatu spółki.

Raport bieżący nr 44/2020 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna (dawniej: MCI Capita ...

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna (dawniej: MCI Capital Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że Spółka w dniu 29 września 202 ...

Program Rodzina 500+ wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. obejmując drugie i następne dzieci w rodzinie. Od 1 lipca 2019 świadczenie przysługuje już na każde dziecko do 18 roku życia, bez względu na rodz ...

Piotr Błażewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Zamościu, został pełnomocnikiem komitetu terenowego Prawa i Sprawiedliwości. Zastąpił posła Sławomira Zawiślaka, który został zawieszony w prawach czło ...

Trwa rekonstrukcja rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Z naszych informacji wynika, że Ministerstwo Sportu przestanie istnieć i stanie się częścią Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zarząd Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 września 2020 r. podjął decyzję o zmianie adresu strony internetowej Spółki na https://pl-fund.pl oraz adresu e ...

Na wschodnich krańcach Europy w miniony weekend ponownie odżył długoletni konflikt: Armenia i Azerbejdżan znów starły się o sporny region Górskiego Karabachu, w walkach zginęło już kilkadziesiąt osób ...

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”, „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2020 z dnia 12.09.2020 dotyczącego nabycia przez Spółkę akcji własnych, oraz raport ...

Senacka komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem nowelizacji ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego bez poprawek - poinformował we w ...

Raport bieżący nr 16/2020 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w związku z prowadzonymi pracami audytowymi nad jednostko ...

gazeta.gdansk.pl | Bitcoin | Bank

Copyright © 2020. All Rights Reserved.